Tag Archive | ไหวพริบปฏิภาณ

9 เคล็ดลับการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

9 เคล็ดลับการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

พิธีกร (Master Of Ceremony) หรือ MC หมายถึง ผู้ดำเนินรายการในการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกบทบาทที่ถ้ามองเร็วๆ หลายคนจะคิดว่าบทบาทนี้อาจจะดู ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเท่ากับการเป็นวิทยากร
ที่มา : http://a…http://benyarat.com/2015/03/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e/ #Presentation

Advertisements