Tag Archive | รัฐบาล

วิธีการที่รัฐบาลทหารจะเป็นที่รักของทุกคน

วิธีการที่รัฐบาลทหารจะเป็นที่รักของทุกคน

การทำรัฐประหารของทหารในครั้งนี้แน่นอนว่าจะต้องมีทั้งฝ่ายที่พอใจ และฝ่ายที่ต่อต้าน เพราะเป็นสัจธรรมของโลกนี้เลยก็ว่าได้ว่าทุกอย่างต้องมีสองด้าน มีขาวย่อมมีดำ มีสว่างย่อมมีมืด มีแสงก็หนีไม่พ้นต้องมีเงา แต่บางครั้งก็มีข้อยกเว้น บางคนสามารถเป็นที่รักของทุกคนได้ อย่างน้อยก็หาคนไม่ชอบได้ยากมาก บางคนก็มีความสามารถอีกทางคือทำให้ทุกคนพร้อมใจกันเกลียดได้ แล้วถ้าการปกครองชั่วคราวภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จของทหารเช่นนี้ จะมีเงื่อนไขแบบไหนที่สามารถทำให้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย สิ่งนั้นน่าจะเป็นความฝันของหลายๆคน รูปแบบการเมืองการปกครอง การบริหารงานในอุดมคติ ลองมาดูกันเล่นๆ คิดกันสนุกๆ ครับว่า ถ้าเหล่าผู้มีอำนาจท่านทำสิ่งใดแล้วจะได้รับเสียงตอบรับในทางบวกได้บ้าง ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลราคา 80 บาทให้ได้ แก้ไขปัญหาจราจรได้ทั้งระบบ ยกเครื่องระบบขนส่งมวลชน รถเมล์ใหม่หมด นำกฏจราจรมาบังคับใช้อย่างเข้มงวด ปลูกฝังความมีวินัยให้คนในชาติ ปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีให้มีความยุติธรรม วางรากฐาน โครงสร้างราคา สร้างการแข่งขันที่ยุติธรรมในภาคเกษตร เปิดเผยและแก้ไขโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า อย่างโปร่งใส ยกเครื่องการศึกษาใหม่ตั้งแต่อนุบาลยันมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องคุณภาพและค่าใช้จ่าย ออกกฏหมายภาษีที่ดินและมรดก เพิ่มโทษการทุจริตให้รุนแรงที่สุดและไม่มีอายุความ และทำให้เอาผิดได้จริง เอาผิดถึงลูกหลาน แก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปรับปรุงระบบราง รถไฟรางคู่ ขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าให้ทั่วถึง จัดให้มี wifi wimax ฟรีทั่วไทย 3G รวดเร็วใช้ได้จริง จัดระเบียบวิทยุชุมชน ทีวีดาวเทียม ให้ถูกกฏหมาย […]